Ga naar de inhoud

Advies 2014/05

Aanbevelingen verkiezingen

Advies nr. 2014/05 met betrekking tot de praktische aanbevelingen aan de partijen en de belangrijkste kandidaten naar aanleiding van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 (Franstalige versie) van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 20/01/2014.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken met e-mailbericht van 02/01/2014.

 

Onderwerp

De omzendbrief geeft aanbevelingen aan de politieke partijen en de kandidaten om nuttige informatie in overeenstemming te brengen met de noden van alle burgers.

 

Analyse

In de inleiding wordt een definitie gegeven van personen met een handicap : “…les personnes avec une déficience physique, mentale ou sensorielle, que ces déficiences soient momentanées ou non

De aanbevelingen betreffen de volgende punten:

  • Geschreven communicatie (programma’s, dossiers, pamfletten, affiches, PowerPoints , uitnodigingen, brieven,…)-
  • Digitale communicatie (websites,…)
  • Openbare vergaderingen (meetings, debatten, doorlopende diensten,…)

Besluit:

Er wordt aan herinnerd dat alle aanpassingen met betrekking tot de communicatie een pluspunt zijn voor de democratie, voor de deelname van personen met beperkte mobiliteit maar ook voor alle kiezers.

Verder wordt aangegeven dat het ontbreken van redelijke aanpassingen als een directe discriminatie zou kunnen worden bestempeld.

Daarna volgt een lijst van verenigingen die ervaring hebben op het vlak van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

 

Advies

Zoals reeds aangestipt in zijn advies 2013/16 wijst de NHRPH op de definitie in artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Onder “personen met een handicap” verstaat men personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. De in de inleiding vermelde definitie van personen met een handicap is dus onvolledig. Er moet wel degelijk sprake zijn van 4 beperkingen. Over de benamingen die aan deze beperkingen gegeven wordt, bestaat minder eensgezindheid. Hier spelen de gevoeligheden verbonden aan deze beperkingen.

De leden van de NHRPH bepleiten het gebruik van de volgende termen:

  • in het Nederlands bij: lichamelijke, psychische, verstandelijke en sensoriële beperkingen
  • in het Frans: des incapacités physiques, psychiques, mentales ou sensorielles.

Voor het overige zijn de leden van de NHRPH het er mee eens dat dit een bijdrage is tot meer democratie.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken;
  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .