Ga naar de inhoud

Advies 2014/13

Automatische afgifte van parkeerkaart

Advies nr. 2014/13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap over de automatische afgifte van de parkeerkaart bij aankoop van een rolstoel. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 28/04/2014

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Deze maatregel heeft tot doel zonder bijkomende formaliteiten een parkeerkaart toe te kennen aan personen die van hun ziekenfonds toestemming gekregen hebben om een rolstoel te kopen.

 

Analyse

Deze maatregel is het resultaat van een akkoord tussen de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV.

Wie van zijn ziekenfonds toestemming krijgt om een rolstoel te kopen, in het kader van de wetgeving voor geneeskundige verzorging, zal geen aanvraag voor een parkeerkaart meer hoeven in te dienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Deze maatregel heeft enkel betrekking op de aankoop en dus niet op de huurcontracten voor ouderen in een rusthuis.

Dankzij een gegevensuitwisseling tussen beide instellingen kan de parkeerkaart zonder bijkomende formaliteiten automatisch afgegeven worden aan de betrokken persoon.

Inwerkingtreding: 1 april 2014

 

Advies

Tot zijn grote verbazing heeft de NHRPH voor het eerst kennis genomen van deze maatregel door middel van een persmededeling van de Staatssecretaris.

Als adviesorgaan voor alles wat op een of andere manier te maken heeft met handicap, betreurt de Raad niet op voorhand geraadpleegd te zijn.

De NHRPH keurt de geest van de maatregel goed, omdat die de talloze administratieve en medische stappen bij meerdere instanties voor de betrokken persoon, in het bijzonder de persoon met een handicap, probeert te vermijden.

Hij vestigt evenwel de aandacht erop dat de invoering van een automatisch mechanisme op termijn een wanverhouding zou kunnen doen ontstaan tussen, enerzijds, de oorspronkelijk nagestreefde doelstellingen en, anderzijds, de effectieve toestand in de praktijk. Om dit nadeel te verhelpen, herhaalt de NHRPH wat hij reeds meermaals gezegd heeft: enkel een gerichte controle door de politie kan onrechtmatig gebruik van de kaart beperken.

Tot slot stelt de Raad voor de aandacht van de betrokken personen bij de automatische afgifte van de kaarten te vestigen op de specifieke gebruiksvoorwaarden.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme;
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Adviezen
 .