Ga naar de inhoud

Advies 2014/11

Prioriteitenlijst van de toegankelijk te maken stations en haltes van de NMBS

Advies nr. 2014/11 over de prioriteitenlijst van de toegankelijk te maken stations en haltes van de NMBS. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014 na bespreking op de NMBS-werkgroepvergadering van 13 maart 2014.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH, na overleg met de NMBS.

 

Onderwerp

De NHRPH kreeg een klacht over een persoon die in het station van Gentbrugge geen assistentie krijgt van B4You omdat Gentbrugge niet op de lijst van de toegankelijke stations staat. Nochtans is Gentbrugge een relatief belangrijk station in de streek.

 

Analyse

De NMBS hanteert een prioriteitenlijst met stations (Revalor 2009, bijlage 4) die met voorrang volledig toegankelijk moeten worden gemaakt. Deze lijst telt 100 stations, waarvan er 86 nu al volledig toegankelijk zouden zijn.

De lijst is opgevat als een prioriteitenlijst van de belangrijkste stations, zowel qua reizigersaantallen als qua plaats in het netwerk (overstapstations). De lijst houdt ook rekening met de afstanden, zodat er altijd een toegankelijk station in de omgeving is.

Los van de lijst van 100 stations zouden nog 28 andere stations volledig toegankelijk zijn. Ook bij werkzaamheden aan andere stations wordt rekening gehouden met de toegankelijkheidsvereisten. Bij renovatie van een station zal Revalor worden gevolgd. De toegankelijkheid wordt dus verbeterd als het station onvoldoende toegankelijk was.

Ook de dienst B4you speelt hier een belangrijke rol. Een mobiel team biedt persoonlijke assistentie aan als die ten minste 24 uur op voorhand is aangevraagd. Dit geldt voor de 114 toegankelijke stations en haltes (86 + 28) waar de assistentie verzekerd is.

Vanuit 17 bijkomende stations wordt verder samengewerkt met taximaatschappijen om personen met beperkte mobiliteit (PBM) naar een toegankelijk station met assistentie te brengen.

Wat Gentbrugge betreft, de NMBS is van mening dat er voldoende toegankelijke alternatieven in de regio zijn. De volledige toegankelijkheid van het station van Gentbrugge is voorlopig geen prioriteit.

 

Advies

De NHRPH waardeert de inspanningen die de NMBS al geleverd heeft en nog steeds levert om vervoer per trein volledig toegankelijk te maken voor PH en PBM. De NHRPH begrijpt ook dat er budgettaire en praktische factoren meespelen, maar vraagt toch met aandrang om de prioriteitenlijst snel uit te breiden tot relatief belangrijke stations en haltes zoals Gentbrugge, zodat er een beter en ruimer toegankelijk spoorwerknetwerk komt.

Het spreekt voor zich dat er dan ook voldoende goed opgeleid personeel moet worden voorzien om de assistentie in de bijkomende stations en haltes te verzekeren.

De NHRPH maakt gebruik van deze gelegenheid om nogmaals te vragen om eindelijk eens de 24-urenregel voor het aanvragen van assistentie te versoepelen, een regel die de NHRPH al lang een doorn in het oog is. Zolang die regel van kracht is, kunnen personen met een handicap niet echt vrij reizen.

De NHRPH vraagt uitdrukkelijk dat de NMBS de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) raadpleegt voor een technische analyse.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de NMBS
  • Ter info aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit;
  • Ter info aan de heer Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven;
  • Ter info aan de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .