Ga naar de inhoud

Advies 2014/10

Werken in het station van Jette

Advies nr. 2014/10 over de werken in het station van Jette. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/03/2014 na bespreking op de NMBS-werkgroepvergaderingen van 5 september 2013, 5 december 2013 en 13 maart 2014.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH na bespreking van het project met de NMBS

 

Onderwerp

De toegankelijkheid van het station van Jette laat te wensen over. De NMBS stelt haar plannen voor toegankelijkheidswerkzaamheden voor.

 

Analyse

Het stationsgebouw van Jette is een beschermd monument. Dat betekent onder andere dat perron 1 ter hoogte van het stationsgebouw niet mag worden aangepast van Monumenten en Landschappen. Daardoor kunnen de Revalor-normen daar niet worden gevolgd.

Voor de ondergrondse doorgang naar de perrons zijn er wel nog mogelijkheden.

Ter hoogte van perron 4 worden volgende wijzigingen voorgesteld:

  • Het tussenbordes van de trap naar perron 4 geeft rechtstreeks uit op de parking. Daar wijzen noppentegels blinde en slechtziende personen op de nabijheid van de trappen.
  • Aansluitend op de doorgang van tussenbordes naar parking wordt de oversteekplaats voor voetgangers langer gemaakt zodat de voetgangers veiliger kunnen oversteken naar de parking.
  • In de onderdoorgang leiden – overwegend natuurlijke – geleidelijnen naar de liftkoker. Voorlopig is de lift nog niet voorzien.
 

Advies

De NHRPH vraagt nadrukkelijk om snel de middelen te voorzien om liften te installeren in de daartoe voorziene liftkokers in de onderdoorgang. Zonder liften is het station onvoldoende toegankelijk.

De NHRPH betreurt dat het perron niet kan worden opgehoogd ter hoogte van het stationsgebouw om aan de Revalor-standaarden te voldoen.

De NHRPH kan zich vinden in de voorstellen voor de tussenbordessen en de toegang naar de parking.

Vanzelfsprekend moet Revalor bij de werkzaamheden worden gerespecteerd.

De NHRPH vraagt uitdrukkelijk dat de NMBS de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) raadpleegt voor een technische analyse.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de NMBS
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter info aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .