Ga naar de inhoud

Advies 2011/18

Heraanleg van de stationsomgeving van Liedekerke.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de heraanleg van de stationsomgeving van Liedekerke uitgebracht tijdens de zitting van 21/11/2011, bevestigd via de elektronische procedure (03/12/2011)

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS Holding tijdens de NMBS-werkgroepvergadering van 17/06/2011

 

Onderwerp

In het kader van het masterplan wordt de stationsomgeving van Liedekerke grondig vernieuwd, met aanleg van een nieuwe verbindingsweg, fietspaden, een nieuwe tunnel onder de sporen, een nieuw rondpunt en een nieuw stationsgebouw (kant Liedekerke).

 

Analyse

Het project bestaat uit 3 deelprojecten:

 • stationsomgeving met aanleg van een nieuwe verbindingsweg, kiss & ride zone, nieuwe bushaltes, een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers, aanleg van een nieuw rondpunt
 • tunnel, perrons en perronluifels.
  • Een nieuwe tunnel onder de sporen wordt aangelegd voor de nieuwe verbindingsweg, fietspaden en een verbreed voetpad dat ook toegang geeft tot nieuwe trappen en liften naar de perrons.
  • De bestaande reizigerstunnel blijft behouden.
 • stationsgebouw en fietsenstalling
  • Het huidige stationsgebouw wordt afgebroken. Een nieuw zal gebouwd worden aan de kant Liedekerke Centrum.
  • De bestaande tunnel zal ingericht worden als fietsenstalling.

Voorzieningen rolstoelgebruikers

In de nieuwe tunnel worden 3 nieuwe liften gebouwd. Deze zijn rechtstreeks van de straat bereikbaar, wat toelaat aan rolstoelgebruikers om de perrons vlot te bereiken.

In de nieuwe tunnel zelf is er een borstwering tussen het fietspad en de rijweg om te verhinderen dat auto's hier zouden stoppen om treinreizigers af te zetten. De kiss & ride zone wordt voorzien na de bushalte, dus niet onder de nieuwe brug.

Voorzieningen blinden en slechtzienden

Omdat er in de nabije omgeving geen andere publieke gebouwen en andere bestaande geleideroutes voorhanden zijn, werd er voor gekozen de voorzieningen voor blinden en slechtzienden in dit project te beperken tot de stationsfuncties:

 • Stationsgebouw
 • Onderdoorgang met toegang tot de perrons
 • Perrons

Daarbij wordt ontworpen conform de regels beschreven in de Revalor.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke geleidelijnen (gevel stationsgebouw, wanden van de onderdoorgang, wanden van het plein, ...).
De voorgevel van het stationsgebouw is bewust geen natuurlijke geleidelijn om de concessiehouder toe te laten een terras te plaatsen. De blinden en slechtzienden worden vanaf de hoofdingang van het stationsgebouw omgeleid naar de wanden van het plein door aanleg van een dwarse geleidelijn over het stationsplein.
Tegen deze geleidelijn zijn er echter esthetische bezwaren.

Ter hoogte van het station en de nieuwe brug komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers. Deze kruist het fietspad en de weg. Een oplossing voor de aan te leggen geleidelijn dient hier nog gezocht.

Voor beide zaken zal advies ingewonnen worden bij een toegankelijkheidsbureau.

 

Advies

Voor de oversteekplaats en de geleidelijnen moet een veilige oplossing gevonden worden. Daarvoor verwijst de NHRPH naar een technisch toegankelijkheidsbureau, wat NMBS Holding al van plan is.

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Er wordt een positief advies uitgebracht onder de volgende voorwaarden:

 • Er is rekening gehouden met de opmerkingen van het advies.
 • Voor de concrete technische details is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig.

De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier.

 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan NMBS Mobility, Infrabel en NMBS Holding
 • Ter info aan de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, aan de Minister van Overheidsbedrijven en aan de Staatssecretaris voor Mobiliteit
 • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
 .
Adviezen
 .