Ga naar de inhoud

Advies 2011/17

Werkzaamheden in station van Halle

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende het station van Halle (aanleg nieuwe perronbevloering en de nieuwe perronluifels), uitgebracht tijdens de zitting van 21/11/2011, bevestigd via de elektronische procedure (03/12/2011)

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS Holding tijdens de NMBS-werkgroepvergadering van 17/06/2011

 

Onderwerp

Studie aangaande de perronbevloering en de perronluifels voor het station van Halle

 

Analyse

De uitrusting voor personen met beperkte mobiliteit wordt uitgevoerd volgens Revalor.

Ter hoogte van perron 5 stelt zich tijdelijk een probleem met een nauwe doorgang ter hoogte van de trap. Dit werd al voorlopig opgevangen door het plaatsen van de nodige noppen en een waarschuwingsbordje.

 

Advies

De NHRPH gaat verder akkoord met de voorgestelde werkwijze.

Ter hoogte van de roltrap aan perron 5 moet de roltrap afgesloten worden met een borstwering in plaats van de voorziene noppen.

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Er wordt een positief advies uitgebracht onder de volgende voorwaarden:

  • Er wordt rekening gehouden met de opmerkingen van het advies.
  • Voor de concrete technische details is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig.

De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan Infrabel en NMBS-Holding
  • Ter info aan de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, aan de Minister van Overheidsbedrijven en aan de Staatssecretaris voor Mobiliteit
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
 .
Adviezen
 .