Ga naar de inhoud

Advies 2011/03

Dienstverlening door NMBS Mobility aan personen met beperkte mobiliteit - Rondetafel

Advies met betrekking tot de organisatie van een rondetafel over de dienstverlening door NMBS Mobility aan personen met beperkte mobiliteit. Advies uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap(NHRPH).

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op initiatief van de NHRPH tijdens de zitting van 21/03/2011.

 

Onderwerp

Op 11 februari 2010 ontvangt de NHRPH een bericht vanwege NMBS Mobility waarin mededeling wordt gedaan van het voornemen van mevrouw Laurence Bovy, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMBS, een rondetafel te organiseren met de NHRPH en vertegenwoordigers van verenigingen van personen met beperkte mobiliteit over de dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit in het algemeen en meer in het bijzonder over de nieuwe reserveringsprocedure. Na afloop zou een persbericht verspreid worden. Bovendien zouden zowel de verantwoordelijken van NMBS-groep als de politieke verantwoordelijken aanwezig zijn.

Omwille van het treinongeluk in Halle en de daaraan verbonden dringende vergaderingen wordt de rondetafel uitgesteld.

Het voorstel wordt op 13 december 2010 opnieuw gelanceerd, zij het met een beperktere deelname: enkel NMBS Mobility en de NHRPH.

Ingevolge de actie van 3 december 2010 in samenwerking tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de NHRPH wordt tegelijkertijd een reflectiegroep in het leven geroepen. Deze groep heeft tot op heden éénmaal vergaderd (op 28 januari 2011), met als thema de reserveringstermijn van 24 uur.

Op 3 maart 2011 deelde NMBS Mobility mee dat ze de rondetafelgesprekvergadering voorlopig niet echt zinvol acht en dat alleen wordt doorgewerkt op de denkpistes die rond het thema van de 24 uur werden geopperd voor er een ronde tafel wordt georganiseerd.

 

Advies

De NHRPH betreurt de beslissing de rondetafelvergadering met betrekking tot de dienstverlening aan personen met een beperkte mobiliteit voorlopig niet te organiseren.

De NHRPH dringt er op aan dat deze gespreksronde wel plaatsvindt, en dat deze georganiseerd wordt met een ruime deelname van de organisaties van personen met een handicap.

De NHRPH benadrukt in dat verband ook dat dienstverlening aan personen met een beperkte mobiliteit meer omvat dan de discussie over de termijn nodig voor de aanvraag van een begeleidingsassistent in een van de 114 aangeduide stations.

 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan
  • de heer Marc Descheemaecker, Gedelegeerd Bestuurder
  • de heer Sabin S'heeren, Directeur-generaal NMBS Mobility
 • Ter info aan
  • mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven;
  • de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap;
  • de heer Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit;
  • het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.
 .
Adviezen
 .