Ga naar de inhoud

Advies 2011/02

Aanvrager: NMBS Mobility tijdens de NMBS-werkgroepvergadering van 17/03/2011

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het gebruik van trappenklimmers voor rolstoelen in stations die onvoldoende toegankelijk zijn, uitgebracht tijdens de zitting van 21/03/2010.

 

Onderwerp

In het beheerscontract van Infrabel, art.42, is het voorzien om 100 stations tegen 2028 integraal toegankelijk te maken (100 stations zodat een netwerk ontstaat van toegankelijke stations binnen een straal van 15 km). Het langetermijndoel is de optimale toegankelijkheid van de stations waarbij personen met een beperkte mobiliteit geen assistentie meer nodig hebben. In afwachting daarvan wil NMBS Mobility trappenklimmers inzetten in onvoldoende toegankelijke stations.

 

Analyse

In een advies van 21/04/2009 bracht de NHRPH een negatief advies uit over de aankoop van trappenklimmers. De belangrijkste reden daarvoor was dat de afmetingen en het laadvermogen van de trappenklimmer niet alle types van rolstoelen toelaten. Vooral de grotere en zwaardere modellen, zoals de elektrische rolstoelen, vielen daarbij uit de boot, wat een discriminatie inhield. Vaak zijn het immers de personen met een zware handicap die een elektrische rolstoel nodig hebben. Ook voelen sommige personen zich oncomfortabel op een trappenklimmer.

NMBS Mobility vraagt de NHRPH de toestemming om die trappenklimmers toch te mogen inzetten in onvoldoende toegankelijke stations. NMBS Mobility overweegt ook te investeren in technische toevoegingen aan de trappenklimmers die het vervoer van grotere en zwaardere rolstoelen moeten mogelijk maken in overleg met de producent.

 

Advies

De NHRPH wijst erop dat toegankelijkheid van alle stations het einddoel is en moet blijven.

Hoewel trappenklimmers maar een voorlopige en gedeeltelijke oplossing zijn, heeft het geen zin om de aangekochte toestellen niet te gebruiken waar en wanneer dat mogelijk is. Waar ze inzetbaar zijn, kunnen ze hun nut bewijzen.

De NHRPH geeft een positief advies onder de volgende voorwaarden:

  • Vanzelfsprekend moet de veiligheid van de vervoerde persoon met een handicap gegarandeerd zijn.
  • De eventuele aankoop van bijkomende trappenklimmers en investeringen en aanpassingen om die beter inzetbaar te maken mogen in geen geval en op geen enkele wijze een vertraging van het toegankelijk maken van de stations voor personen met een handicap betekenen. Aan de budgetten voor het toegankelijk maken van de stations mag dus niet geraakt worden.
  • Wanneer een persoon niet kan of wil worden geholpen met de trappenklimmer, moet er een andere oplossing worden gezocht.
 

Bezorgd

voor opvolging

  • aan NMBS Mobility
  • aan Infrabel
  • aan NMBS-Holding

ter info

  • aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan de heer Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .
Adviezen 2011