Ga naar de inhoud

Advies 2011/15

Hervormingsplan van de Wegcode

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het hervormingsplan van de Wegcode, uitgebracht tijdens de zitting van 19/09/2011

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De Staatssecretaris voor Mobiliteit wil de Wegcode hervormen. Een aantal bepalingen hebben een directe en/of indirecte impact op de personen met een handicap en de zieken, evenals hun gezinnen.

 

Analyse

Op 9 augustus heeft de NHRPH de Staatssecretaris voor Mobiliteit per brief gevraagd alsnog betrokken te worden bij het overleg. In de brief uitte de NHRPH overigens zijn verbazing dat hij hiervoor niet uitgenodigd werd. In gesprekken en brieven in mei en juni was er namelijk nog sprake van een open en constructieve samenwerking. Voorts vroeg de NHRPH in de brief naar de teksten zodat hij een advies zou kunnen verstrekken op zijn plenaire vergadering van 19 september 2011.

Deze brief is evenwel onbeantwoord gebleven.

 

Advies

Na de brieven van mei en juni is de NHRPH met genoegen ingegaan op de wens van de Minister om samen te werken met de personen die rechtstreeks getroffen worden door de hervormingen en de initiatieven waarvoor hij bevoegd is.

Maar deze wens moet dan wel een concrete invulling krijgen.

Zonder inspraak en teksten kan de NHRPH tot zijn spijt geen advies formuleren over de inhoud van de hervorming van de Wegcode.

De NHRPH benadrukt bijgevolg de fundamentele inspraak waarin het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van de personen met een handicap voorziet, dat sinds 1 augustus 2009 van kracht is in Belgiƫ. In dit Verdrag wordt benadrukt dat de personen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen, betrokken moeten worden bij de uitwerking van de beslissingen die hen treffen, op alle overheidsniveaus en bij het denkwerk en de besluitvorming.

Deze verplichting geldt ook voor het hervormingsplan van de Wegcode: heel wat bepalingen hebben een directe impact op de verplaatsingsmogelijkheden en -voorwaarden van de personen met een handicap en de zieken.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de Staatssecretaris voor Mobiliteit
  • Ter info aan de Eerste Minister, de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
 .
Adviezen
 .