Ga naar de inhoud

Advies 2011/12

Beleidsdeelname

Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 20/06/2011

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap in zijn brief van 17/06/2011

 

Onderwerp

Bij toepassing van artikel 33.1 en 4.1 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wil de Staatssecretaris voor Personen met een handicap het beleid voor inspraak van personen met een handicap bij het denkwerk en de politieke besluitvorming ondersteunen. Hij zal de Ministerraad van 1 juli 2011 een werknota ter beraadslaging voorleggen, met daarin een structurering van dit overleg tussen de overheidsdiensten en kabinetten, enerzijds, en de NHRPH, anderzijds.

 

Advies

De NHRPH reageert zeer tevreden op deze wil tot transversale bewustmaking die de Staatssecretaris concretiseert in een echte gestructureerde werkmethode voor de toekomst.

De NHRPH benadrukt zijn volledige steun aan de voorgestelde beslissing in 4 punten:

  • bijdrage van de kabinetten
  • bijdrage van de overheidsdiensten
  • spontaan overleg en ook bij het openen van het dossier met de NHRPH; het overleg houdt een echte samenwerking en integratie van de NHRPH in halfjaarlijkse rapportering in de Ministerraad

De NHRPH wenst ook een halfjaarlijkse rapportering te ontvangen.

De NHRPH wijst op de noodzaak om zo snel mogelijk betrokken te worden bij het voorbereiden van de actieplannen waardoor het mogelijk wordt de rechten en behoeften van personen met een handicap te integreren.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister, en aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Personen met een handicap
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  • Ter info aan de gewestelijke adviesorganen, voor de domeinen die hen betreffen
 .
Adviezen
 .