Ga naar de inhoud

Advies 2011/01

Advies op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

Advies betreffende de nieuwe regelgeving inzake kentekenplaten. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 17/01/2010.

 

Onderwerp

Sinds 16 november 2011 moet bij het in het verkeer brengen van een nieuw voertuig in Belgiƫ de eigenaar een nieuwe Europese kentekenplaat aanvragen.

Thans zijn talrijke personen met een handicap in het bezit van een rijbewijs waarop de kentekenplaat uitdrukkelijk staat vermeld.
Bij elke wijziging van kentekenplaat moet dan ook het rijbewijs worden aangepast.

Vooraf moet het CARA aan het gemeentebestuur de rijgeschiktheidsattesten bezorgen, op basis van een medisch en psychologisch verslag. Voor vele dossiers beschikt het CARA niet meer over voldoende gegevens en moet de persoon terug worden opgeroepen voor een nieuw geschiktheidsattest. Het gevolg daarvan is dat er voor bepaalde personen thans wachttermijnen zijn van meer dan zes maanden voor het vernieuwen van een rijbewijs.

Bovendien blijkt dat de formulieren voor de aanvraag van een nieuwe kentekenplaat niet meer voorzien in de mogelijkheid voor personen met een handicap om vrijstelling te vragen van de betaling van de inschrijvingstaks.

 

Advies

Voor talrijke personen met een handicap is de wagen het enige mogelijke verplaatsingsmiddel.

Er moet dringend een oplossing komen die verplaatsingen met de wagen toelaat tijdens de wachtperiode voor de vernieuwing van het rijbewijs.

Bovendien moeten personen met een handicap de mogelijkheid blijven hebben om vrijstelling te vragen van de betaling van de inschrijvingstaks.

 

Bezorgd

  • voor opvolging aan
    • aan de Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
    • aan de Minister bevoegd voor Mobiliteit
  • ter info
    • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .
Adviezen
 .