Ga naar de inhoud

Advies 2012/13

Geleidelijnen en verlaagde loketten in treinstations

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 17 september 2012

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS Holding

 

Onderwerp

In bepaalde stations zijn er al een of meer verlaagde loketten voorzien, die voor rolstoelgebruikers toegankelijker zijn. De vraag wordt gesteld of het zinvol is om de geleidelijnen voor personen met een visuele handicap naar een verlaagd loket te leiden.

 

Analyse

Rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de infrastructuur waar de tactiele geleidelijn dient aangebracht te worden, moet voor het meest eenvoudige en logische traject gekozen worden.  Voor personen met een visuele handicap bieden verlaagde loketten niet echt een meerwaarde. Het is dus zeker niet noodzakelijk de geleidelijn systematisch naar een verlaagd loket te voorzien.

Overigens is een verlaagd loket voor slechtziende reizigers en reizigers met fysieke problemen (moeilijk bukken, enz.) niet aangewezen wanneer die documenten moeten lezen of tekenen.

Het belangrijkste element bij de bepaling van het traject van de geleidelijn is de aanwezigheid van een loketbediende die opgeleid is om reizigers met beperkte mobiliteit adequaat te antwoorden op hun vragen om informatie.

 

Advies

Elke situatie moet apart worden beoordeeld, met als principe dat de meest eenvoudige en logische weg gekozen wordt naar het loket dat voorzien is voor assistentie aan personen met beperkte mobiliteit.  Dit kan al dan niet een verlaagd loket zijn.

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Voor de concrete technische details van iedere afzonderlijke situatie is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan NMBS Holding;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .