Ga naar de inhoud

Advies 2012/04

Gebruik van de rolstoel op de luchthaven van The Brussels Airport Company

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het gebruik van de rolstoel op de luchthaven van The Brussels Airport Company, uitgebracht tijdens de zitting van 20/02/2012

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De afvaardiging van leden van de NHRPH die deelneemt aan de vergaderingen van de werkgroep PRM op de luchthaven van Brussels Airport Company stelde volgend probleem vast. In vergelijking met het merendeel van de Europese luchthavens, is op de luchthaven van Brussels Airport een ongunstige regeling van toepassing voor reizigers die geen lange afstanden kunnen lopen. Deze personen mogen met een rolstoel wel tot aan de gate gevoerd worden, maar niet tot aan het vliegtuig. Deze beperking geldt enkel ook in Amsterdam.

 

Analyse

De diensten van Brussels Airport hebben de zaak bestudeerd. Het blijkt dat er grote prijsverschillen bestaan.

Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding zou de procedure wel kunnen aangepast worden. Het komt dan aan de luchtvaartmaatschappijen toe een beslissing te treffen.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap dringt er op aan de op de luchthaven geldende beperking ongedaan te maken en de aanbesteding in deze zin aan te passen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Peter Gheysels - Duty Manager Passengers & Customer Services - The Brussels Airport Company;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .