Ga naar de inhoud

Advies 2012/01

Positienota: Tewerkstelling van personen met een handicap

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), geformuleerd op de plenaire vergadering van 19/12/2011  

 

Aanvrager

Op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Dit advies verscheen in de vorm aan van een positienota.

 

Bezorgd

  • voor opvolging: aan mevrouw De Coninck, Minister van Werk, de heer Steven Vanackere, Minister belast met Ambtenarenzaken, de heer Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtebarenzaken en de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Personen met een handicap
  • voor info: aan de Nationale Arbeidsraad
  • voor info aan het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  • voor info aan het Interfederaal Co√∂rdinatiemechanisme
 .
Adviezen
 .