Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-02-2018

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 19 februari 2018 plaatsgehad.

Op 14 februari 2018 heeft de NHRPH advies 2018/04, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, betreffende de toekomst van het secretariaat van de NHRPH en het BDF, goedgekeurd door middel van een elektronische raadpleging.

Tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018 heeft de NHRPH de heer Enrico Leenknecht, Adviseur bij het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken, gehoord over het koninklijk besluit van 15/10/2017 tot afschaffing van de onderwerping aan de sociale zekerheid voor de omscholingsovereenkomsten.

De NHRPH heeft ook de volgende adviezen geformuleerd:

  • Advies nr. 2018/03, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de toegankelijkheid van de postkantoren
  • Advies nr. 2018/05, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het aankondigen van de afstapzijde in de trein
  • Advies nr. 2018/06, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de procedure voor de erkenning van de handicap door de Directie-generaal Personen met een handicap (begeleiding van personen met een handicap)
  • Advies nr. 2018/07, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, betreffende het wetsvoorstel van 16 maart tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs
  • Advies nr. 2018/08, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het dossierbeheer bij de Directie-generaal “Personen met een handicap”
  • Advies nr. 2018/09, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het armoederapport 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (non take-up)
  • Advies nr. 2018/10, uitgebracht op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, over het ontwerp van omzendbrief betreffende de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • Advies nr. 2018/11, uitgebracht op vraag van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (verhoging van de bedragen)
  • Advies nr. 2018-12, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2018
 

Contact :

 .