Ga naar de inhoud

Advies 2016/01

Station van Braine-L’Alleud

Advies nr. 2016/01 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Braine-L’Alleud, uitgebracht tijdens de plenaire zitting van 15/02/2016.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de NMBS.

 

Onderwerp

Om vanop perron 1 de lager gelegen lokettenzaal te betreden moet een reiziger een van de twee dalende trappen van drie treden naar de toegangsdeur nemen. De NMBS wil noppentegels installeren op het perron om blinde en slechtziende personen te waarschuwen voor de trap. Over de lengte van het perron loopt een goot voor waterafvoer. Die goot loopt vrij dicht langs het begin van de trap, wat problemen schept voor de plaatsing van de tegels.

 

Analyse

De NMBS stelt twee opstellingen voor:

Voorstel 1: een aaneengesloten rij noppentegels vóór de goot (kant sporen) en aansluitend nog 2 maal 2 tegels achter de goot zodat de trappen ingesloten zijn

Voorstel 2: telkens een rijtje noppentegels ter breedte van de trap, te plaatsen tussen goot en trap, zodat elke trap afzonderlijk is afgesloten met noppentegels

De NHRPH geeft de voorkeur aan voorstel 1:

  • De blinde of slechtziende persoon wordt tijdig – op aanvaardbare afstand -gewaarschuwd dat er een hindernis volgt.
  • De goot in kwestie is relatief breed en niet afgedekt met een rooster. Ze kan dus een hindernis zijn. In voorstel 1 wordt de blinde of slechtziende persoon gewaarschuwd dat er een hindernis wacht: de goot en de trap.

Op de foto’s staan een soort open hekken naast de trap, maar er zijn geen echte trapleuningen. Trapleuningen verdienen de voorkeur, want ze volgen het hoogteverschil.

Er is een geleidelijn van de voorkant van het station naar de loketten en de perrons. In de andere richting, van het perron naar de lokettenzaal, is het een veel moeilijker traject voor blinden en slechtzienden. Wegens de complexe toegang naar de lokettenzaal met de twee trappen zullen de natuurlijke geleidelijnen niet volstaan. Op het perron zal dus ook een geleidelijn moeten komen.

Gelieve de verschillende tegels (ribbels, noppen en rubber) correct toe te passen.

 

Advies

Voor het uitwerken van een technische oplossing die overeen komt met Revalor vraagt de NHRPH de NMBS om de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) te raadplegen voor een gedetailleerde technische analyse. De NHRPH wenst ook feedback.

De NHRPH geeft de voorkeur aan voorstel 1 om de hierboven vermelde redenen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de NMBS;
  • Ter informatie aan mevrouw Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit;
  • Ter informatie aan Mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking;
  • Ter informatie aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter informatie aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .