Ga naar de inhoud

Secretariaat

Het secretariaat van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) wordt verzorgd door de Directie-generaal Personen met een handicap.

Het secretariaat zorgt voor het voorbereidende werk voor de vergaderingen, de verspreiding van documenten, de praktische organisatie, de opvolging van de correspondentie, het opstellen van vergaderverslagen, adviezen, positienota's en jaarverslagen. Het secretariaat bereidt bijeenkomsten en hoorzittingen met de leden voor en zorgt ook voor de website.

 .