Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering is de vergadering van alle leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

Leden van de NHRPH

Ook andere personen kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen van de NHRPH: experts, politici, afgevaardigden van de administratie,... om een bepaalde problematiek toe te lichten, om een samenwerking voor te stellen,...

De plenaire vergadering beslist over:

  • het uitbrengen van adviezen
  • het voeren van acties
  • het oprichten van interne werkgroepen
  • het aangaan van samenwerkingen
  • deelname aan externe werkgroepen
  • het goedkeuren van het jaarverslag
  • ...

De plenaire vergadering komt samen op vraag van de voorzitter. Dat gebeurt gewoonlijk een keer per maand. Zo kan de vergadering de voorstellen van advies goedkeuren en zich uitspreken over alle actuele kwesties en dossiers op federaal vlak die met personen met een handicap te maken hebben.

De verslagen van de plenaire vergadering zijn niet bestemd voor het publiek. Een overzicht van de behandelde onderwerpen per plenaire (vanaf 21/03/2011) vindt u in de jaarlijkse activiteitenverslagen:

Bekijk hier de verslagen
 .