Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-09-2015

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield zijn maandelijkse plenaire vergadering op 21 september 2015.

De plenaire vergadering bracht advies uit over de volgende zaken:

Een advies op verzoek van de Staatssecretaris voor personen met een handicap over het algemeen parkeerbeleid.

Advies 2015/20
 

Een advies op verzoek van de Minister van mobiliteit en de Staatssecretaris voor personen met een handicap, over het tarief op de trein tijdens de reis.

Advies 2015/21
 

Een advies op verzoek van de Staatssecretaris voor personen met een handicap over het sociaal tarief voor internet en vaste en mobiele telefonie.

Advies 2015/22
 

Een advies op verzoek van de Minister van justitie over de uitwerking van een koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek.

Advies 2015/24
 

Een advies op verzoek van de Vlaamse Regering over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de toekenning van hulp voor bejaarden, in verband met de aanpassing van de inkomensgrenzen.

Advies 2015/25
 

Een advies op verzoek van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap over het ontwerpbesluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap over een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de toekenning van hulp voor bejaarden, in verband met de aanpassing van de inkomensgrenzen.

Advies 2015/26
 

Een advies op verzoek van de NMBS over het voorstel om de reserveringstermijn voor assistentie te verkorten in 18 stations.

Advies 2015/27
 
 .

De NHRPH luisterde ook naar een uiteenzetting van:

  • De heer Jean-Marc HELSON, Architect bij de Regie der gebouwen, over de toegankelijkheid van de federale gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit,
  • De heer AndrĂ© GUBBELS, Directeur-generaal van de DG PH over de ontwikkeling van het Handicare-project.
 .

Contact :

 .