Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-01-2014

Tijdens zijn plenaire vergadering van 20 januari 2014 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) 5 adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen:

 

Het ontwerp van beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling “Gezondheid”, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het directoraat-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan geneesheren van andere federale en regionale instanties met het oog op de eenmalige en elektronische inzameling van multifunctionele medische documenten betreffende personen met een handicap.

 

Het ontwerp van semestrieel verslag over de werking van het federale en interfederale coördinatiemechanisme, opgericht bij de FOD Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning, overeenkomstig artikel 33.1 van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

 

De beslissing van de Ministerraad van 19 december 2013, “5 beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen”. Dit advies is een opvolging van het advies 2013/19, uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/11/2013, en tevens vervolledigt het nieuwe advies het andere. Het heeft als onderwerp het ontwerp van nota aan de Ministerraad over hetzelfde onderwerp.

 

Het ontwerp met praktische aanbevelingen voor de partijen en de belangrijkste kandidaten van de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

 

Het ontwerp van protocolakkoord betreffende de relatie tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen

 
 .