Ga naar de inhoud

23/05/2024 - De ministerraad heeft akte genomen van het eindrapport van het Federaal Actieplan Handicap

 

Op vrijdag 3 mei 2024 keurde de ministerraad het eindrapport goed over de implementatie van het Federaal Actieplan Handicap 2021-2024.

In het Federaal Actieplan Handicap staan 145 maatregelen die de inclusie van personen met een handicap in alle federale beleidsdomeinen bevorderen, in lijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) en art. 22ter van de Grondwet.  Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven van personen met een handicap: gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Het actieplan voorzag in een tussentijds rapportering in het najaar van 2022 en een eindrapport aan het einde van de legislatuur in 2024 aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken. De NHRPH heeft adviezen uitgebracht over de implementatie van het actieplan:

De NHRPH is van mening dat de planning een essentiële stap is geweest bij de inachtneming van de rechten en behoeften van personen met een handicap. Deze planning heeft de federale kabinetten en administraties ertoe verplicht om de reikwijdte van het UNCRPD binnen hun bevoegdheden te integreren.

 

Een nieuwe mijlpaal: het Plan Handicap is verplicht voor elke toekomstige federale regering

Op 2 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp van minister Lalieux goed waardoor elke toekomstige federale regering verplicht zal zijn om binnen 12 maanden na haar aantreden een actieplan voor personen met een handicap aan te nemen. Deze wettelijke verankering steunt op de werkwijze voor het huidige actieplan 2021-2024.

Onder leiding van de minister die verantwoordelijk is voor personen met een handicap, moeten alle ministers en staatssecretarissen in het plan duidelijk de maatregelen beschrijven die ze in hun departementen zullen implementeren om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen. Het maatschappelijk middenveld en de handicapsector moeten betrokken worden bij elke fase - van creatie tot evaluatie van het plan - met regelmatige rapportering aan de Kamer. Ook de deelstaten worden geraadpleegd.

⇒ De NHRPH vindt dat de wettelijke verplichting van het “plan handicap” een verdere noodzakelijke stap is in de erkenning en handhaving van de rechten van personen met een handicap. Gezien de dimensie van handistreaming, wijst de NHRPH erop dat de andere bestaande plannen (“gezondheid”, “toegankelijkheid”, “armoedebestrijding”, enz.) ook rekening moeten houden met de behoeften van personen met een handicap bij hun maatregelen.