Ga naar de inhoud

23/05/2024 - Advies 2024/08: Eindverslag van het Federaal Actieplan Handicap

 

Op vraag van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris.

 

Over:

Het eindverslag van het Federaal Actieplan Handicap

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Er zijn bepaalde verwezenlijkingen gebeurd dankzij het Federaal Actieplan Handicap. De NHRPH is dan ook blij dat het opstellen van een dergelijk plan vanaf nu een verplichting is voor de volgende regeringen.
  • Een aantal andere maatregelen zijn jammer genoeg niet verwezenlijkt. De organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen - zoals de NHRPH - werden niet altijd geraadpleegd.
  • Er staan nog een aantal maatregelen gepland voor 2024, waarbij de NHRPH geraadpleegd moet worden. De NHRPH betreurt dat dit nog altijd niet gebeurd is, terwijl de regering ondertussen in lopende zaken gaat…
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Er is nood aan een grondigere evaluatie van de wetgeving in het licht van het relatief nieuwe art. 22ter van de Grondwet en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het huidige plan bevat 30 maatregelen gericht op het wijzigen van de regelgeving. Dit is erg weinig in vergelijking tot het geheel van regelgeving. De NHRPH wenst daarom reeds bij de opstelling van het volgende Federaal Actieplan Handicap betrokken te worden.
  • Maatregelen in het Actieplan moeten gepaard gaan met statistische opvolging.
  • Het rapportageproces over de voortgang van maatregelen moet vlotter en gestructureerder verlopen. Liefst door het instellen van bepaalde werkprotocollen en deadlines.