Ga naar de inhoud

Advies 2024/01:  Stemrecht

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

De mogelijkheid voor de vrederechter om personen met een handicap te verbieden te stemmen.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Artikel 29 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en artikel 22ter van de Grondwet leggen het principe van volledige en inclusieve participatie van personen met een handicap vast.
  • Mensen beschermen tegen zichzelf en de samenleving is de enige reden die het verminderen van hun handelingsbekwaamheid kan rechtvaardigen.
  • Een handicap kan op zichzelf nooit een criterium zijn om uitgesloten te worden van het stemrecht. Je mening uiten is een pijler van de democratie.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  •  De NHRPH eist dat het recht om politieke rechten uit te oefenen wordt verwijderd uit de lijst van handelingen die de onder bewind geplaatste persoon niet in staat is te verrichten (lijst in artikel 492/1. § 1, derde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek).
  • De NHRPH vraagt dat middelen worden aangewend om iedere persoon met een handicap de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn stemrecht uit te oefenen.