Ga naar de inhoud

Tegemoetkomingen

De opvolging van de wetgeving over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH). Telkens wanneer de wetgeving over de tegemoetkomingsstelsels gewijzigd wordt, brengt de NHRPH daarover advies uit bij de Staatssecretaris.

Vaststellingen van de NHRPH

  • op 1 maart 2016 hadden 331.220 personen met een handicap een of meerdere tegemoetkomingen als bron van inkomsten
  • die tegemoetkomingen worden toegekend volgens de handicap en altijd na een onderzoek naar de inkomsten van de persoon met een handicap.
  • de NHRPH stelt vast dat bijna 300.000 personen onder de armoedegrens leven
  • Met de economische crisis liepen heel wat beleidsmaatregelen ten voordele van de economisch meest kwetsbaren vertraging op. Sommige maatregelen werden zelfs teruggeschroefd.
  • de personen met een handicap en hun omgeving werden zo het slachtoffer van een drievoudige discriminatie: de handicap zelf, de materiĆ«le, sociale, economische en culturele omgeving die niet aangepast is aan hun behoeften en tot slot nog de crisis zelf
  • de NHRPH betreurt deze situatie die een staat die zich sociaal durft noemen onwaardig is

Wat vraagt de NHRPH m.b.t. het huidige tegemoetkomingsstelsel?

Hieronder vindt u de verwachtingen van de NHRPH betreffende het tegemoetkomingsstelsel in zijn geheel. Voor zijn wensen inzake specifieke tegemoetkomingen verwijzen we naar de overeenkomstige onderwerpen in het menu in de linkerkolom hieronder.

Een grondige hervorming

Voor de NHRPH is een grondige hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap noodzakelijk: sinds haar lancering is die wet herhaaldelijk verbeterd op verschillende vlakken, maar dat ging ten koste van de coherentie.

Geregeld heeft de NHRPH positieve adviezen uitgebracht over die opeenvolgende wijzigingen. Regelmatig wees de NHRPH ook op de gevaren van die al te lokale wijzigingen: het gebrek aan samenhang en de toenemende complexiteit hebben het stelsel onoverzichtelijk gemaakt. Voor het doelpubliek is de wetgeving nog maar moeilijk te begrijpen.

Traag, zeer traag...

In 2009 vonden de herhaalde oproepen voor een algemene herziening van de wet van 1987 eindelijk gehoor. Toen de Staatssecretaris aankondigde dat hij aan een consultatieronde ging beginnen voor een algemene herziening van het systeem, werd dat positief onthaald door de NHRPH.

Jammer genoeg is dat project na de verkiezingen van juni 2010 weer in de koelkast beland, want een nieuwe federale regering lijkt niet in het verschiet te liggen.

De NHRPH betreurt dat ook de personen met een handicap zo slachtoffer worden van de aanslepende onderhandelingen voor de vorming van een federale regering die noodzakelijk fundamenteel werk blokkeren.

Vragen van de NHRPH inzake de diverse tegemoetkomingen

In de praktijk zijn er 3 types van tegemoetkomingen voor personen met een handicap: de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), de integratietegemoetkoming (IT) en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De concrete vragen van de NHRPH betreffende die drie tegemoetkomingen vindt u op de desbetreffende pagina's:

 .