Ga naar de inhoud

Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Om recht te hebben op het zorgbudget of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) moet men ouder zijn dan 65, problemen ondervinden op het vlak van zelfstandig leven en bescheiden inkomsten hebben.

De voorwaarden voor het verkrijgen van het zorgbudget of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) vindt u hier:

Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) - website Directie-generaal Personen met een handicap

Vaststelling van de NHRPH

De THAB is grondig aangepast geweest in 2006. Sindsdien is het bedrag van de tegemoetkoming gekoppeld aan de welvaart. Het wordt dan ook geregeld aangepast. De NHRPH heeft hierover een positief advies uitgebracht op 18 december 2006:

NHRPH-advies over het KB tot wijziging van de bedragen van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap - in het Frans (18/12/2006)

Wat verlangt de NHRPH in verband met de THAB?

Momenteel uit de NHRPH geen specifieke verzoeken betreffende de THAB. De NHRPH herinnert er wel aan dat er hoognodig een volledige hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen van personen met een handicap moet komen.