Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 28-04-2014

Tijdens zijn plenaire vergadering van 28 april 2014 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) 5 adviezen uitgebracht over volgende onderwerpen:

 

De oriëntatienota van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voor een “geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België”:

 

De vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap om het reglement van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap te evalueren:

 

Een advies op eigen initiatief over de uitvoering van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de onbekwaamheidsstelsels en tot invoering van een nieuw beschermingsstatus in overeenstemming met de menselijke waardigheid:

 

De vraag om advies van de Staatssecretaris voor personen met een handicap over de algemene principes voor een Koninklijk Besluit ter oprichting van een federale Raad voor personen met een handicap:

 

Een advies op eigen initiatief over de automatische aflevering van de parkeerkaart bij verkrijging van een rolstoel:

 
 .