Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-12-2016

De maandelijkse vergadering van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft op 19 december 2016 plaatsgehad.

Voor een van de besproken onderwerpen heeft de Raad in het bijzonder de heer Gauthier Cocle gehoord over de stand van zaken van het Belgisch project inzake de Europese handicapkaart.

De Raad heeft ook onderzoek gedaan naar en een advies geformuleerd over de algemene beleidsnota, die de Staatssecretaris voor personen met een beperking, mevrouw Elke Sleurs, het federaal Parlement heeft voorgelegd.

Advies 2016/17
 

Heeft de NHRPH zijn positienota over internering aangepast.

Positienota
 

Hij heeft ook een nieuwe positienota inzake verkiezingen goedgekeurd, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de federale, regionale en Europese verkiezingen in 2019.

Positienota
 

Contact :

 .