Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-03-2015

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn plenaire vergadering op 16 maart 2015 gehouden.

Volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

Herinschakeling op de arbeidsmarkt

De NHRPH heeft met aandacht geluisterd naar de presentatie van de heren Fr. Perl en J. Alvès van het RIZIV over de maatschappelijke en beroepsmatige herinschakelingsacties van personen die zich niet op de arbeidsmarkt bevinden. De NHRPH zal er binnenkort een advies uitbrengen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De NHRPH heeft een positief advies uitgebracht over het ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2% vanaf 1 september 2015.

NMBS: toegankelijkheid en assistentie

De NHRPH heeft 2 adviezen uitgebracht met betrekking tot de NMBS. De NHRPH waardeert de intentie om de stationsloketten toegankelijker te maken voor personen met een beperkte mobiliteit. De NHRPH aanvaardt daarentegen niet dat de NMBS bespaart op de assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit in stations en haltes. Zoals een lid terecht opmerkte, het openbaar vervoer moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen.

 .

Contact :

 .