Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 15-06-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft op 15 juni 2015 plaatsgehad.

De NHRPH heeft de volgende adviezen geformuleerd:

Een initiatiefadvies betreffende het wetsvoorstel van de heer Delpérée voor het invoegen van een nieuw artikel 22ter in de Grondwet opdat personen met een handicap zouden kunnen genieten van  maatregelen die hen zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie waarborgen.

Een advies op verzoek van de NMBS betreffende de werken in het station Brussel-Schuman

Een initiatiefadvies betreffende het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2015 en het Nationaal Sociaal Rapport (NSR) 2015

Een initiatiefadvies betreffende artikel 158 van de programmawet van 19 december 2014 inzake het bedrag van de ongeschiktheidsuitkeringen (ziekenfonds)

 .

De NHRP heeft ook:

geluisterd naar een uiteenzetting van de heer Pierre BONTE, van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, over de toegang tot en de uitwisseling van elektronische gegevens inzake geneeskundige verzorging,

de antwoorden op een vragenlijst van het Kabinet van de Minister van Justitie voorbereid betreffende de functie van de bewindvoerders, in het kader van de uitvoering van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.

 .

Contact :

 .