Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 15-01-2018

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 15 januari 2018 plaatsgehad.

Buiten de plenaire vergadering, en gelet op de door de NMBS gevraagde hoogdringendheid, heeft de NHRPH twee adviezen geformuleerd door middel van een elektronische raadpleging van zijn leden.

Het eerste advies heeft betrekking op de intentie van de NMBS om het station Brussel-Schuman toe te voegen aan de lijst van stations met een minimale reservatietermijn van 24 uur.

Het tweede advies betreft de voorgestelde maatregelen van de NMBS voor personen met een verstandelijke handicap.

 

Tijdens de plenaire vergadering van 15 januari heeft de NHRPH de volgende personen gehoord:

  • Mevrouw Laurence Noël, die hem de studie van het Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel-Hoofdstad heeft voorgesteld over het feit dat personen met een handicap hun sociale rechten niet laten gelden en de te lage sociale bescherming die daaruit voortvloeit, door meer in het bijzonder de aandacht te vestigen op de moeilijkheden van personen met een handicap wanneer zij hun rechten moeten activeren; 
  • De heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap, die hem een situatie met cijfermateriaal heeft voorgesteld over de telefonische bereikbaarheid van de DG en meer globaal over de nog te behandelen dossiers en onderzoekstermijnen die daaruit voortvloeien. De heer Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, die ook werd uitgenodigd om zijn standpunt als leidend ambtenaar toe te lichten, heeft niet op de uitnodiging van de NHRPH gereageerd.

Naast allerlei punten inzake het opvolgen van vorige activiteiten heeft de NHRPH hoofdzakelijk twee adviezen geformuleerd:

  • Advies nr. 2018/01, geformuleerd op vraag van de NMBS, over haar wens om haar bewegwijzering in de stations en haltes te herzien en grondig te vernieuwen om het publiek duidelijker, doeltreffender en op een eenvormige manier te informeren.
  • Advies nr. 2018/02, geformuleerd op vraag van de NMBS, in het kader van het werk dat zij thans uitvoert over haar intentie om verschillende noppentegels met sterk tegen elkaar afstekende kleuren te gebruiken voor de perrons van de stations en van de haltes.
 

Contact :

 .