Ga naar de inhoud

Advies 2024/09: Stemrecht

 

Op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

 

Over:

De wet van 28 maart 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen; artikel 492/1, §1, °15 BW en artikel 7 van het Kieswetboek.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Het is onduidelijk waarom het verlies van politieke rechten voor een valide persoon een straf is en voor de persoon met een handicap een bescherming.
  • De kieswet moet de deur openzetten richting meer zelfbeschikking en informed decisionmaking.
  • Personen met een handicap moeten op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan het publieke leven in het algemeen en aan de verkiezingen in het bijzonder. Dit houdt onder andere in: begeleiding, bijstand waar nodig, toegankelijke informatie en dito kiesinfrastructuur en -materiaal. In plaats daarvan worden veel personen met een (verstandelijke) handicap monddood gemaakt.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • DE VREDERECHTER MAG EEN PERSOON MET EEN HANDICAP NOOIT uit het stemrecht ontzetten. Alle personen met een handicap moeten hun stemrecht terugkrijgen.
  • Middelen moeten worden aangewend om iedere persoon met een handicap de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn stemrecht uit te oefenen.