Ga naar de inhoud

28/07/2023 - Bekijk de NHRPH-adviezen nr. 17 en 19

 

Advies 2023/17: Rapport van KCE

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

Rapport van KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) inzake de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke handicap.

 

Standpunt van de NHRPH:

 • Veel van de aanbevelingen van het KCE gelden voor alle personen met een handicap en niet enkel voor personen met een verstandelijke handicap.
 • De NHRPH sluit zich aan bij de vaststelling van KCE dat gezondheidsinformatie momenteel niet toegankelijk is voor personen met een verstandelijke handicap.
 • Het KCE stelt vast dat de meeste zorgverleners niet opgeleid zijn om specifieke noden van personen met een handicap te identificeren of om te begrijpen wat de handicap allemaal met zich meebrengt. Dit bevestigt de nood aan meer aandacht voor handicaps in de medische curricula van de toekomstige artsen.
 • De NHRPH stelt net zoals het KCE dat er ruimte moet zijn voor langere consultaties. Dit is een vorm van redelijke aanpassing, zeker ten aanzien van personen met een verstandelijke handicap.
 • De NHRPH is net zoals het KCE van mening dat onthaalmedewerkers in ziekenhuizen een opleiding moeten volgen rond de behoeften van personen met een (verstandelijke) handicap.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

 • Er moet worden ingezet op de ontwikkeling van opleidingen en richtlijnen rond het herkennen van symptomen en de behandeling van bepaalde gezondheidsproblemen bij personen met een handicap. Zeker voor medische professionals.
 • Er moet een specifieke nomenclatuur ingevoerd worden die langere consultaties mogelijk maakt voor personen met een (verstandelijke) handicap.
 • Belangrijke individuele en algemene gezondheidsinformatie moet in eenvoudige taal en gebarentaal beschikbaar zijn.
 
 
 

Advies 2023/19: KB over de NHRPH

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

 

Standpunt van de NHRPH:

 • Het lidmaatschap van de NHRPH moet gemakkelijker kunnen worden vernieuwd en de continu├»teit van zijn werkzaamheden moet worden verzekerd. 
 • De betrokkenheid van de NHRPH  bij de federale politieke en administratieve besluitvormingsprocessen moet worden versterkt.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

 • De implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap systematiseren in alle federale bevoegdheidsdomeinen.
 • Van de NHRPH het systematische aanspreekpunt maken voor handicapgerelateerde kwesties op federaal niveau.
 • De NHRPH en de verenigingen die er lid van zullen uitmaken de nodige middelen bezorgen voor het beleidsengagement dat van hen wordt verwacht.
 • Wanneer het beleid het advies van de NHRPH niet opvolgt, moet het uitleggen waarom.