Ga naar de inhoud

26/03/2024 - Advies 2024/03: Parkeerregistratie en -controle

 

Op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

 

Over:

De voorgestelde procedure voor de parkeerregistratie van houders van de parkeerkaart voor personen met een handicap in het kader van de parkeercontrole door scan cars. Deze procedure moet ervoor zorgen dat gebruikers van de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap niet ten onrechte worden beboet.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • De NHRPH is nooit vragende partij geweest voor parkeercontroles met scan cars. Voor de NHRPH zou het plaatsen van de geldige parkeerkaart achter de voorruit voldoende moeten zijn, zoals ook wettelijk is vastgelegd.
  • Zelfs als de nieuwer procedure toegankelijk is, wordt geldig parkeren zo moeilijker en omslachtiger voor personen met een handicap.
  • De NHRPH is voorstander van een harmonisering van de parkeerreglementen van de gemeentes. Dat komt de rechtszekerheid van de burger ten goede.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • De procedure moet toegankelijk zijn voor alle personen met een handicap.
  • De eerste registratie en het aanpassen van de nummerplaat bij gebruik van een andere wagen moeten behalve digitaal ook per telefoon en aan het gemeenteloket kunnen gebeuren.
  • De doelgroep moet grondig worden ingelicht over de nieuwe procedure.
  • Het parkeerrecht is gelinkt aan de parkeerkaart, niet aan de nummerplaat. Dat moet zo blijven.
  • Het gebruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap moet strikt beperkt blijven tot het vervoer van de persoon met een handicap.
  • Er zijn nog een aantal onduidelijkheden die moeten opgehelderd worden, zoals de parkeervoorwaarden voor mantelzorgers.