Ga naar de inhoud

Tewerkstelling

In het gefederaliseerde België heeft de federale Staat nog slechts geringe bevoegdheden op het vlak van tewerkstelling. Toch is een job een zeer belangrijke factor voor integratie. Bovendien is er de link tussen tewerkstelling en inkomen. Daarom adviseert de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) nog regelmatig over dit thema, in samenspraak met de representatieve organisaties van de personen met een handicap die bevoegd zijn voor de regionale bestuursniveaus.

Om zijn principes en eisen op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap kenbaar te maken stelde de NHRPH begin 2012 een positienota op.

Principes ondersteund en verdedigd door de NHRPH in zijn positienota

Het beleid moet:

  • De tewerkstelling van personen met een handicap situeren binnen een mainstreaminglogica
  • Beantwoorden aan de verplichting om de definitie van personen met een handicap (zoals vastgelegd in het VN-Verdrag) toe te passen
  • Personen met een handicap "instrumenten" bieden die hen in de mogelijkheid stellen te werken (oriëntatie / onderwijs / vorming / begeleiding)
  • Werk maken van de vertegenwoordiging van alle actoren (personen met een handicap, representatieve verenigingen, werkgevers, sociale partners, actoren uit onderwijs en vorming, arbeidsgeneesheren, ...), in het bijzonder door sensibilisering
  • Personen met een handicap aansporen zich op de arbeidsmarkt te begeven

Positienota - Tewerkstelling van personen met een handicap (20/01/2014)

De NHRPH heeft in 2022 zijn positienota bijgewerkt. De NHRPH verdedigt daarin de toegang tot de gewone arbeidsmarkt voor alle personen met een handicap en formuleert onder meer aanbevelingen voor een volledige inclusie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt.

Positienota - Tewerkstelling van personen met een handicap (20/06/2022)

Ook in 2023 heeft de NHRPH zijn positienota bijgewerkt. In de nieuwe positienota wordt verder ingegaan op permanente en toegankelijke opleidingen voor personen met een handicap en op redelijke aanpassingen. Er wordt ook de nadruk gelegd op het belang van positieve acties, de rol van de diensten voor arbeidsvoorziening, de rol van de vakbonden en het sociaal en economisch belang van de maatwerkbedrijven.

Positienota - Tewerkstelling van personen met een handicap (20/02/2023)

 

Activaplan (win-win)

Ook voor personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vraagt aandacht voor een tewerkstellingsmaatregel die nog te weinig gekend is, namelijk het Activaplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ook personen met een handicap komen hiervoor in aanmerking.

Tussenkomst van de RVA

De RVA heeft in 2010 het Activaplan ingevoerd om langdurig werkzoekenden te (re)activeren in het normale arbeidscircuit. De RVA betaalt dan gedurende een bepaalde periode een deel van het nettoloon aan de werknemer via de uitbetalingsinstelling van die werknemer. Dit gedeelte wordt de werkuitkering genoemd. Het gaat om een maandelijks bedrag van €500 per maand voor een voltijdse werknemer. De werkgevers van hun kant kunnen via Activa aan interessante voorwaarden mensen in dienst nemen.

Voorwaarden

Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die het werkloosheidsbureau van de RVA geeft dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer.

Meer info over de voorwaarden, de voordelen, enz. die sinds 01/01/2012 gelden vindt u op de website van de RVA.

 .