Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 23-05-2016

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) had op 23 mei 2016 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH heeft een positienota over internering goedgekeurd. Die nota wordt de toetssteen van latere standpunten en adviezen over dat onderwerp.
De NHRPH verdedigt de volgende grondbeginselen en fundamentele waarden:

  • Inclusief standpunt
  • Gegarandeerde persoonlijke vrijheid
  • Recht op gezondheidszorgen en kwalitatieve begeleiding
  • Respect voor de menselijke waardigheid
  • Gelijkheid en non-discriminatie
Positienota Internering
 

De NHRPH bracht ook op eigen initiatief een advies uit over het nieuwe beheerscontract van bpost dat weldra van kracht wordt.

Advies 2016/11
 

Contact :

 .