Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-01-2013

Op 21/01/2013 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.  

Enkele behandelde onderwerpen:

Medische handelingen

Zie ook de plenaire vergadering van december 2012:

Plenaire 17/12/2012

Voor de NHRPH moet het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (PMH) de leidraad zijn bij het bepalen welke medische handelingen in welke situaties kunnen. Net zoals een persoon zonder handicap altijd kan vragen of iemand hem een pil toedient, moet elke PMH principieel het recht hebben zelf te kiezen of en wanneer hij of zij zich door iemand laat bijstaan voor medische handelingen.

 

Beschermingsstatuten

Zie ook plenaire vergaderingen van november en december 2012

Plenaire 17/12/212Plenaire 26/11/2012

De NHRPH zal een advies publiceren betreffende dit dossier.

Advies 2013-01
 

Publieke raadpleging over de wetgeving inzake tegemoetkomingen voor PMH

Zie ook plenaire vergaderingen van november en december 2012

Plenaire 17/12/2012Plenaire 26/11/2012

Het Kabinet van Staatssecretaris Courard laat weten dat momenteel allerlei mogelijke pistes worden onderzocht. De NHRPH wil snel worden betrokken bij de brainstorming.

 

Handiweb

De NHRPH wil dat dit programma klantvriendelijker wordt. Bovendien willen naast de ziekenfondsen ook sommige verenigingen voor personen met een handicap toegang krijgen tot Handiweb om hun publiek te kunnen helpen. Dat is mogelijk: de verenigingen hebben net als de ziekenfondsen een vertrouwensband met de PMH en moeten onder dezelfde voorwaarden toegang kunnen hebben. Momenteel kunnen de verenigingen enkel doorverwijzen. De NHRPH zal een advies uitbrengen met zijn aanbevelingen.

Advies 2013-2
 .