Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 26-11-2012

Op 26/11/2012 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.
Enkele behandelde onderwerpen die het vermelden waard zijn:

Hervorming van de onbekwaamheidsstelsels en de nieuwe beschermingsstatus

De NHRPH heeft het wetsvoorstel tot herziening van de onbekwaamheidsstelsels en ter invoering van een nieuw beschermingsstatuut in overeenstemming met de menselijke waardigheid geanalyseerd.

Dit wetsvoorstel, dat weldra moet worden goedgekeurd door de twee Kamers en ingevoerd in de loop van 2013 om in 2014 volledig van kracht te worden, werd besproken in aanwezigheid van een parlementaire medewerker van de 2 auteurs van het wetsvoorstel en een vertegenwoordigster van de Minister van Justitie.

De NHRPH heeft dit voorstel gevolgd sinds de oorspronkelijke indiening in 2008. De NHRPH waardeert de voorbeeldige handelwijze van de auteurs. Die hielden namelijk rekening met de opmerkingen van het middenveld en in het bijzonder met de adviezen van de NHRPH. Ze leefden zo de principes van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap na en verkregen een eindtekst die zo veel mogelijk probeert te beantwoorden aan de verwachtingen van de sector.

 

Hervorming van de wetgeving inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Het Kabinet van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap heeft zijn samenvattende nota voorgesteld met de resultaten van de publieksbevraging over de wetgeving inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

 

Colloquium Handilab (6/12/2012) - Voorbereiding

De NHRPH heeft zijn tussenkomst voorbereid voor het colloquium van 6 december 2012 over de studie 'Handilab' en de toereikendheid van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

 

Studiedag "Contactpersonen" (19/11/2012) - Opvolging

De NHRPH heeft besloten welk gevolg er wordt gegeven aan de studiedag 'contactpersonen' van het Kabinet van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap op 19/11/2012.

 
 .