Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-10-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 19 oktober 2015 plaatsgehad.

De NHRPH heeft de volgende adviezen geformuleerd:

Een initiatiefadvies over de toegankelijkheid van websites

 

Een advies op verzoek van de NMBS over de aanpassingen aan het station van Leuven

 

Een initiatiefadvies over de toekomstige beheerscontracten van de NMBS-Group

 

Een advies op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het ontwerp van wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat en het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014

 

Een initiatiefadvies over het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 – aanbod van een plan voor sociaal-professionele re-integratie

 .

Contact :

 .