Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18-05-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 18 mei 2015 plaatsgehad.

Tijdens de vergadering werden hoofdzakelijk adviezen betreffende de volgende onderwerpen geformuleerd:

Een initiatiefadvies betreffende het Justitieplan van de Minister van Justitie

Een advies op verzoek van de Minister van Werk, betreffende het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, criteria van de passende dienstbetrekking, artikelen 22 tot 32quater.

Een advies op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, betreffende de wijziging van artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage

 .

Contact :

 .