Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18-04-2016

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) had op 18 april 2016 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Op het programma stond een presentatie van vertegenwoordigers van de kabinetten van Minister De Block en Minister Peeters over de ontwerpen van de regering inzake de professionele re-integratie van werknemers die in een situatie van arbeidsongeschiktheid verkeren. De presentatie gaf aanleiding tot een lang debat. De NHRPH bracht ondertussen een advies uit over de ontwerpen.

Advies 2016/12

Bij de invoering van de tax shift is er ook een luik « sociale correcties» ingepland voor de sociale uitkeringen: de regering heeft 50 miljoen euro gebudgetteerd voor armoedebestrijding en de ondersteuning van de laagste inkomens. Daarmee mikt de regering op het leefloon en de laagste pensioenen, maar niet op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De NHRPH heeft hierover een advies uitgebracht.

Advies 2016/10
 .

Contact :

 .