Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18-03-2013

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden op 18/03/2013.

Onder andere de volgende onderwerpen werden besproken:

Herziening van de Grondwet - Artikel 22ter

Senator Francis Delpérée heeft een voorstel tot herziening van de Grondwet ingediend teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen.

Deze tekst werd zopas door de Senaat goedgekeurd en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor onderzoek voorgelegd.

De NHRPH heeft de heer Delpérée uitgenodigd zijn voorstel te komen toelichten en zal nadien een advies ter zake formuleren.

 

Advies geformuleerd op verzoek van de NMBS

Op verzoek van de NMBS heeft de NHRPH twee adviezen betreffende de stations van Gent-Sint-Pieters en Roeselare geformuleerd.

Gent-Sint-PietersRoeselare
 

Toegankelijke verkiezingen

De NHRPH heeft zijn standpuntnota afgerond over de toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een handicap.

Positienota Verkiezingen
 .