Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-12-2013

Op 16 december 2013 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Een greep uit de behandelde punten:

Er waren toelichtingen betreffende e-health door de administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, betreffende rechtsbijstand, internering en beschermingsstatuten door het kabinet van de FOD Justitie.
De NHRPH gaf een gunstig advies inzake een vermindering van de BTW tot 6% voor vzw’s en erkende maatschappijen voor sociale huisvesting met betrekking tot huisvesting voor personen met een handicap:

Advies 2013/20
 

De NHRPH gaf eveneens een advies inzake het gebruik van open trappen in en rond stations.

Advies 2013/21
 

Bovendien keurde de NHRPH een standpuntennota goed betreffende “Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap”.

Advies 2013/21
 

Er waren ook discussies rond het thema van de verpleegkundige handelingen en de aanpassing van het koninklijk besluit betreffende de NHRPH.

 

Nieuwe brochure NMBS: "Dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit"

Deze brochure informeert u over alle diensten die u ter beschikking worden gesteld bij uw verplaatsingen met de trein, vanaf de planning tot uw aankomst in het station van bestemming.

Deze brochure kan men raadplegen en downloaden in de geprinte versie in pdf-formaat op de NMBS-website.
Er is eveneens een gratis audio-cd en brailleversie beschikbaar wanneer men dit aanvraagt op het volgende e-mailadres : assistentie@nmbs.be.

 
 .