Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-06-2017

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 19 juni 2017 zijn maandelijkse vergadering.

De NHRPH ontving mevrouw Demir, Staatssecretaris voor Personen met een Beperking, die de grote lijnen van haar beleid kwam uiteenzetten aan de hand van de beleidsnota die ze had voorgesteld in het Parlement op 13 april 2017 (Kamer DOC 54 0020/069).

Volgend op de gedachtewisseling met de Staatssecretaris heeft de NHRPH een advies uitgebracht.

Advies 2017/06
 

De NHRPH heeft een advies uitgebracht over het protocolakkoord inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiƫnt en de gezondheidszorgbeoefenaars. Dit ontwerp van protocol, voorbereid door het Kabinet van de federale Minister van Volksgezondheid, heeft als doel het vervangen van de 3 protocollen die op 24 februari 2014 werden ondertekend en die de zorgrelaties tussen de verschillende zorg- en bijstandsverleners voor de persoon vastlegden, respectievelijk thuis, in instellingen of in de kinderopvang

Advies 2017/08
 

Contact :

 .