Ga naar de inhoud

Persvoorstelling: Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) / Belgian Disability Forum vzw (BDF)


Beste,

Wat is de impact van de digitalisering op het leven van personen met een handicap? Welke belemmeringen moeten worden weggenomen om personen met een handicap tot de reguliere arbeidsmarkt te laten toetreden? Hoe kunnen we onze omgeving toegankelijker maken om de deelname van alle personen met een handicap te garanderen? …

Dit zijn enkele belangrijke vragen die de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgian Disability Forum vzw (BDF) behandelen in het hedendaags maatschappelijk debat.

Wij willen ons engagement zichtbaarder maken door de aandacht te vestigen op actuele gebeurtenissen, standpunten en boodschappen die een impact hebben op het leven van personen met een handicap.

Wat kan de NHRPH voor u betekenen?

De NHRPH is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Op onze website http://ph.belgium.be/nl/ vindt u de nodige informatie over:

U kan al deze informatie ook gemakkelijk en up-to-date opvolgen via onze Twitteraccount: https://twitter.com/csnph!

Indien u meer wenst te weten over de standpunten van de NHRPH, mag u ons altijd contacteren per mail (info@ph.belgium.be) of tel. (02 509 83 59 / 02 509 82 79).

Wat kan het BDF voor u betekenen?

Het BDF verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau. Voor zijn acties vertrekt het BDF van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

Op onze website http://bdf.belgium.be/nl/ vindt u de nodige informatie over:

U kan al onze nieuwsberichten en standpunten ook gemakkelijk en up-to-date opvolgen via onze Twitteraccount: https://twitter.com/BelgianForum!

Indien u meer wenst te weten over de standpunten van het BDF, mag u ons altijd contacteren per mail (info@bdf.belgium.be) of tel. (02 509 83 58 / 02 509 84 21).

Met vriendelijke groet,
Secretariaat NHRPH en BDF