Ga naar de inhoud

Persbericht: dossierbeheer bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN)

15.083 personen met een handicap wachten al meer dan 6 maanden op een beslissing van de DG HAN


De cijfers over de afhandeling van de dossiers voor het bekomen van tegemoetkomingen voor personen met een handicap evolueren al heel wat jaren in een verontrustende richting. Uit de cijfers voor augustus 2021 blijkt dat er een voorraad van 15.083 dossiers is waarvan de behandelingstermijn de 6 maanden overschrijdt[1]. 5.238 personen wachten zelfs al meer dan een jaar op een beslissing.
Voor de NHRPH is deze situatie totaal onaanvaardbaar! De NHRPH trekt reeds lang aan de alarmbel, heeft al verschillende adviezen uitgebracht – advies 2017/03, advies 2017/13, advies 2018/08 –, zet het punt systematisch op de agenda van de maandelijkse plenaire vergadering en interpelleert regelmatig het management van de DG HAN.

De DG HAN verzekert telkens dat de situatie zal verbeteren. De cijfers waarover de NHRPH beschikt, spreken deze bewering tegen: in 1 jaar tijd is de voorraad nog met 23.984 dossiers toegenomen, van 64.361 tot 88.345 dossiers.

In mei laatstleden heeft de NHRPH de DG HAN opnieuw verzocht een plan op te stellen om deze achterstand snel weg te werken. De DG HAN had in april 2021 een gegevensanalist aangeworven die o.a. meer duidelijkheid over de situatie inzake de behandeling van de dossiers moet verschaffen. De NHRPH werd een analytisch verslag beloofd aan het begin van de herfst. Dit verdere uitstel van de voorstelling van dit verslag verontrust de NHRPH, omdat ondertussen nieuwe aanvragen zijn ingediend naar aanleiding van de laatste hervormingen (prijs van de liefde, IVT/IT vanaf 18 jaar). Bovendien wordt in het voorjaar van 2022 een nieuwe informaticatool voor de verwerking van de dossiers in gebruik genomen, wat waarschijnlijk voor extra vertragingen zal zorgen.

De NHRPH vraagt dat de Minister belast met Personen met een Handicap, de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid en de toekomstige Directeur-generaal hoge prioriteit geven aan het dossierbeheer en de daartoe aan te wenden middelen.

De NHRPH benadrukt nogmaals dat hij het personeel dat de dossiers verwerkt absoluut niet verantwoordelijk stelt voor de situatie. De NHRPH vraagt dat de personeelsbezetting van de administratieve diensten en de doelstellingen van de DG HAN afgestemd worden op de noden.
De NHRPH herinnert eraan dat achter de 15.083 dossiers waarvoor de behandelingsstermijn van 6 maanden op 31 augustus 2021 was overschreden, evenveel gezinnen zitten die in een precaire en moeilijke financiële situatie leven.

Contact:

Ingrid Borré, ondervoorzitster van de NHRPH - 0475 51 90 54

 

[1] De wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde voorziet in verwijlintresten wanneer de administratieve beslissingen meer dan 6 maanden na het indienen van de aanvraag worden genomen, en voor zover de aanvrager niet verantwoordelijk is voor deze vertraging.

 .