Ga naar de inhoud

Overzicht van de laatste adviezen

De NHRPH heeft de laatste 2 maanden vele adviezen uitgebracht. Wij overlopen kort de belangrijkste adviezen, omdat de behandelde thema’s actueel en belangrijk zijn in het dagelijkse leven van personen met een handicap en hun gezinnen:

1. Nieuwe wetgeving

  • Advies 2020/27 over de wijziging van het koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar
  • Advies 2021/03 over de wijziging van het koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (het ontwerp beoogt de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ontvangen door personen met een handicap gelijk te stellen met het arbeidsinkomen voor de berekening van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap)
  • Advies 2021/06 over de wijziging van het koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid (het ontwerp beoogt het verlengen van de activiteiten van het Nationaal College met twee jaar)

2. NMBS

  • Advies 2021/01 over de toegankelijkheid van de nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen voor personen met een handicap
  • Advies 2021/02 met lijst van prioriteiten voor de toegankelijkheid van het spoorverkeer voor personen met een handicap

3. Bankdiensten

  • Advies 2020/26 in verband met de sluiting van bankfilialen en de reorganisatie van het netwerk van geldautomaten
  • Advies 2021/05 over de toegankelijkheid van draagbare betaalterminals van Comeos in winkels voor blinde/slechtziende personen en personen met spasticiteit

4. DG HAN

  • Advies 2021/04 over de communicatie van DG Personen met een handicap (DG HAN) over de hervormingen die van invloed zijn op de huidige en potentiële uitkeringsgerechtigden
 .