Ga naar de inhoud

24/10/2023 - Advies 2023/22: Versterking van het federale handicapbeleid

 

Op vraag van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris.

 

Over:

Het voorontwerp van wet ter versterking van het federale handicapbeleid.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • De wens van een verplicht Handicapplan is een stap naar meer participatieve democratie.
  • Het wetsontwerp moet de NHRPH betrekken vanaf het begin van de denkoefening.
  • Het wetsontwerp moet specificeren hoe het overleg tijdens de uitvoering van het plan zal verlopen. De NHRPH moet bij elke maatregel worden betrokken (zie advies 2022-29).
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • De NHRPH vraagt dat het wetsontwerp tijdens deze legislatuur opnieuw door de Kamer wordt aangenomen.
  • De NHRPH vraagt om in het wetsontwerp te specificeren dat elk lid van de regering de NHRPH zodanig raadpleegt dat de raad een advies kan uitbrengen dat goed doordacht is, nuttig is in relatie tot het lopend proces en in overweging wordt genomen door de politici.