Ga naar de inhoud

06/02/2023 - Tussentijdse rapportering over het federaal actieplan handicap

 

Nieuwsbericht van het Kabinet Lalieux (03/02/2023):

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux akte van het tussentijds rapport over het federaal actieplan Handicap.

Het federaal actieplan handicap 2021-2024 werd door de federale regering aangenomen op 16 juli 2021. In aansluiting op het federale actieplan handicap werd de interministeriële conferentie Handicap opnieuw samengebracht op initiatief van de minister belast met Personen met een handicap. Het doel was om mogelijke synergiën te identificeren en te ontwikkelen en zo de acties die door elk van de bevoegde entiteiten op het gebied van handicap worden ondernomen, te versterken.

Het document “Federaal actieplan handicap 2021-2024: Tussentijdse rapportering” geeft een tussentijdse stand van zaken van de implementatie van het federaal actieplan handicap.