Ga naar de inhoud

04/02/2021 - Inclusief onderwijs: Federatie Wallonië-Brussel
veroordeeld door het Europees Comité voor sociale rechten

Op woensdag 3 februari 2021 werd België door het Europees Comité voor sociale rechten veroordeeld voor zijn gebrek aan inspanningen om leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap op te nemen in het gewone onderwijs. Dit betreft in de eerste plaats de Federatie Wallonië-Brussel, maar ook het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Commission Communautaire Française (COCOF), die over belangrijke hefbomen beschikken voor ondersteuning, voornamelijk via de begeleidende diensten met opdrachten in de onderwijscontext.

De NHRPH wijst erop dat opleiding en tewerkstelling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat slechts 23% van de personen met een handicap van de werkende leeftijdscategorie een baan heeft.

De NHRPH stelt reeds lang de ontoegankelijkheid van de gewone arbeidsmarkt voor een groot aantal jongvolwassenen met een handicap aan de kaak. Zie de positienota van de NHRPH.

De NHRPH pleit in het bijzonder voor kwalificerend onderwijs dat leidt tot werkgelegenheid. Tegelijkertijd moeten werkgevers elke kandidaat-werknemer beoordelen op zijn of haar vaardigheden en niet op zijn of haar handicaps. Een werknemer met een handicap die over de nodige vaardigheden beschikt voor een baan, moet als een volwaardige kandidaat worden beschouwd.

De NHRPH herinnert aan de regeringsbeloftes voor een meer inclusieve samenleving. De NHRPH wijst ook op de beloftes van mevrouw Karine Lalieux, belast met Personen met een handicap, op het gebied van tewerkstelling.