Ga naar de inhoud

Advies 2023/20: Cumulperiode van IVT en arbeidsinkomen

 

Op vraag van mevrouw Julie Clément, Directeur-Generaal van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Over:

De invoering van een cumulperiode van inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en arbeidsinkomen voor langdurig werkloze personen met een handicap.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Een langere cumulperiode tussen IVT en arbeidsinkomen is nodig gezien de onzekerheid rond het vinden en het behoud van een job die specifiek speelt bij personen met een handicap.
  • De formulering van de maatregel is niet geheel duidelijk. Momenteel staat er niet duidelijk vermeld wanneer de herziening van de IVT plaatsvindt voor zij die gebruikmaken van de cumulperiode.
  • Ook is onduidelijk of de cumulperiode eveneens geldt voor de IT en of het de bedoeling is dat de cumulregeling geldt voor personen die enkel in jaar -1 geen inkomsten hadden.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Er moet duidelijk gecommuniceerd worden over de regeling, de duur van de cumul en de impact van de cumul na afloop ervan op de IVT.
  • Er moet een centraal informatiepunt komen dat uitleg geeft over alles wat te maken heeft met werk(hervatting), studies, redelijke aanpassingen, uitkeringen, premies …
  • Los van het engagement om meer personen met een handicap tewerk te stellen, moet er ook voor gezorgd worden dat deze mensen hun tewerkstelling kunnen behouden.